Browsing: Giştî

Felsefe bejeyeke Yewnanîye. Felsefe ji du bêjeyan pêk tê. Felsefe an ku philosophía (φίλος, phílos: “hezkirin”; û σοφία, sophía: “zanabûnî”…