Browsing: Hejmar 7

Silavên germ ji Londonê. Ev bajar ji her alî ve tijî sûrprîz e. Îmkan û derfet gelek in. Cihê azadiyê…